Context en doel

Het aantal langdurig zieken neemt in ons land ieder jaar structureel toe. Het valt vooral op dat niet alleen ouderen maar ook steeds meer dertigers en veertigers langdurig afwezig zijn op het werk.

Het nieuw wettelijk kader heeft daarom als doel
– de re-integratie van langdurig zieken te stimuleren,
– de werkgever aan te moedigen om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

Tijdens 2 gratis seminaries geeft CC Consult u, in samenwerking met Securex inzicht in de voor- en nadelen van de formele en de informele weg tot re-integratie. Bij het traject voor werkhervatting spelen, naast het personeelslid zelf, immers ook de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het bestuur als werkgever een cen­trale rol.

Op het programma

09.30u-09.45u Onthaal
09.45u-12.15u Re-integratie van zieke medewerkers: toelichting rond de wetgeving, visie, strategie en aanpak – door André Kruse Algemeen Directeur Externe Dienst voor Preventie en Bescherming
De wetgeving specifiek toegepast op de verschillende statuten binnen de (lokale) overheden – door Patrick Van den Abbeel Senior Adviseur CC Consult
Aanbevelingen voor een succesvol re-integratiebeleid – door Elisabeth Van Steendam Absenteïsme Consultant – Securex Health & Safety
12.15u Afsluiten met netwerkmoment en broodjeslunch

Locatie
Dinsdag 20 februari 2018 – Provinciehuis Vlaams-Brabant Leuven
Dinsdag 6 maart 2018 – Zebrastraat Gent

Inschrijving:

klik hier