Vraag & antwoord: externe audit Vlaanderen

Verschillende besturen contacteerden ons de voorbije weken i.v.m. de toekomstige audits vanuit Audit Vlaanderen. Een 3-tal items komt in deze vraagstelling steeds terug

1. Hoe verhoudt een audit of doorlichting van een extern adviesbureau zich t.o.v. de audits door Audit Vlaanderen?

2. Hoe benadert Audit Vlaanderen een (interne) zelfevaluatie?

3. Kan de interne omgevingsanalyse (al dan niet op basis van een SWOT) gebruikt worden als zelfevaluatie?

Wij hebben deze vragen voorgelegd aan Steven Van Roosbroeck van Audit Vlaanderen.

  • 1. Eén van de misverstanden is dat Audit Vlaanderen besturen die een doorlichting hebben laten uitvoeren, niet meer zou auditeren tijdens de huidige legislatuur. Wij kregen hierbij ook volgend antwoord:”We hebben geen richtlijnen uitgeschreven waar de adviesbureaus zich aan te houden zouden hebben. We doen wel een aangepaste audit wanneer er reeds gewerkt werd rond organisatiebeheersing. Wanneer een consultant een doorlichting heeft gedaan, bouwen we in de mate van het mogelijke voort op die bevindingen. Voorwaarde is wel dat de doorlichting degelijk gebeurd is. Meestal merk je dat trouwens vrij snel. Soms zitten we ook effectief samen met de consultant. “

 

  • 2. Een tweede mogelijkheid is dat er een zelfevaluatie is gebeurd door de organisatie. In dat geval passen we de audit aan. We kijken hier naar de manier waarop de zelfevaluatie werd uitgevoerd, doen een meer diepgaand onderzoek naar de vier thema’s die de essentie van het model vormen (BHM, DPR, MON en FIM) en halen steekproefsgewijs uit de andere thema’s een aantal aandachtspunten uit die in andere audits naar voor zijn gekomen (bv. evalueren van personeelsleden).

 

  • 3. Dat kan (elke case moet op zich beoordeeld worden), maar ik zie hier twee problemen:
    1. De omgevingsanalyse dateert van 2013, zal dus op termijn gedateerd zijn.
    2. Onze ervaring totnogtoe is dat de omgevingsanalyse maar in weinig besturen geleid heeft tot een echte volwaardige zelfevaluatie van de interne organisatie.

Indien u nog vragen heeft i.v.m. het systeem van interne controle of de voorbereiding op de externe audits, aarzel dan zeker niet ons te contacteren. Voor meer informatie m.b.t. interne controle bij openbare besturen, klik hier.

Contact