Procesmanagement

Uw organisatie staat voor grote uitdagingen:

 • uw burgers stellen steeds hogere eisen en willen een correcte, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening
 • uw organisatie moet het steeds meer stellen met steeds minder middelen en er zo zuinig mogelijk mee omgaan
 • de dagelijkse taken en opdrachten van uw organisatie moeten gekaderd worden in het algemeen strategisch beleid
 • nieuwe wetgevingen dwingen u om mee te veranderen en anders te denken en te werken
 • meer autonomie voor uw organisatie betekent ook meer beheer, sturing, controle en rapportering
 • u wilt op een systematische manier uw dagelijkse werking verbeteren door een systematische analyse en optimalisatie van de processen
 • We hebben hiervoor een antwoord klaar, dat uw organisatie op een hoger niveau kan helpen tillen: procesmanagement.

Een definitie

Procesmanagement omvat alle activiteiten die gericht zijn op het effectief inrichten, uitvoeren, beheren en verbeteren van uw organisatieprocessen. Procesmanagement is meer dan het louter beschrijven van processen in flowcharts en/of teksten.

Een kwalitatief goed proces bevat maximale toegevoegde waarde, waarbij de verliezen weggewerkt zijn of tot een minimum beperkt zijn.

Onderdeel van de 8 organisatiedimensies

Procesmanagement maakt een essentieel deel uit van de organisatie; het is één van de 8 dimensies van de organisatie. Het hoort perfect bij het interne controlesysteem en integrale kwaliteitszorg.

De cultuur van procesmatig denken en handelen

Wij coachen en faciliteren uw medewerkers en bestuur in het procesmatig denken. Door gerichte, continue vorming en coaching sensibiliseren we uw medewerkers in het gebruiken van de processen tijdens hun dagelijks werk. Wij begeleiden uw leidinggevenden in het optimaliseren van de werking van hun diensten door gebruik te maken van efficiënte processen.

Stappenplan

Een procesgerichte aanpak gebeurt gestructureerd en stapsgewijs:

Stap 1: beschrijving van de bestaande processen

 • beschrijven van de klanten, inputs en outputs
 • beschrijven van de verantwoordelijken (volgens het RASCI-model)
 • beschrijven van de bestaande activiteiten
 • processen worden geschreven in processoftware (Mavim of Protos)

Stap 2: analyse van de bestaande processen: onderzoek naar knelpunten, zowel in de input, de activiteiten, de verantwoordelijkheden, als de output.

 • kwaliteitsanalyse
 • analyse van de toegevoegde waarde
 • wegwerken inefficiënties, niet-productieve tijd, wachttijden

Stap 3: optimalisatie van de processen: definiëren van een nieuw efficiënt, kwalitatief proces

 • risicoanalyse: identificeren van de gevaren en risico’s
 • bepalen rollen en verantwoordelijkheden (RASCI)
 • bepalen werkinstructies

Stap 4: implementeren van de nieuwe processen

 • uittekenen van een volledig geautomatiseerd proces, met subprocessen en werkinstructies
 • trainen, coachen van de gebruikers van de processen
 • trainen, faciliteren van de leidinggevenden bij het analyseren, evalueren en bijsturen van de processen