Uw organisatie of dienst kan tijdelijk of structureel met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers kampen. U hebt voor een beperkte periode nood aan externe begeleiding en advies bij de opstart en implementatie van een belangrijk veranderingsproject? U hebt een snelle en efficiënte oplossing nodig om een belangrijke medewerker te vervangen die langdurig onbeschikbaar is of de organisatie heeft verlaten?

 

CC Consult kan ervoor zorgen dat de nodige ondersteuning geboden wordt, de continuïteit van de werking gegarandeerd wordt en vertragingen voorkomen worden. Deze ondersteuning bestaat erin om de medewerkers te coachen en te begeleiden, waarbij onze adviseur de rol van zowel operationeel leidinggevende, projectcoördinator als van een (project)medewerker kan invullen. Bij onze interim opdrachten bieden wij maximaal toegevoegde waarde door gebruikt te maken van onze kennis, ervaring, tools en ‘beste praktijken’ om uw organisatie te laten evolueren. Zo kan de interim medewerker tijdens de tijdelijke opdracht ook continu rekenen op de kennis van onze juristen, organisatieadviseurs en psychologen.

 

Het team van CC Consult en CC Select beschikt over zeer gedreven, pragmatische en professionele medewerkers om uw organisatie tijdelijk ‘uit de bres te helpen’ en dit voor operationeel leidinggevende functies en expertenfuncties. Wij hebben gelijkaardige opdrachten in het verleden uitgevoerd in HR-functies als in diverse leidinggevende functies (secretaris, directeur, diensthoofd, …)

 

Enkele referenties:

  • Interim manager (gemeente en OCMW Ichtegem)
  • Directeur woonzorgcentrum (OCMW Wielsbeke)
  • Diensthoofd technische dienst (gemeente Kuurne)
  • Diensthoofd personeel (stad Torhout)
  • Diensthoofd groendienst (gemeente Oostkamp)
  • Diensthoofd personeel (CAW Delta)
  • Personeelsdienst (IGEMO)
  • Projectmedewerker afdeling Interne Ondersteuning (politiezone Arro Ieper)