In functie van budgettaire overwegingen, gewijzigde beleidsaccenten, toenemende verwachtingen van burgers en andere overheden, nieuwe samenwerkingsverbanden, objectiveringsvraagstukken rond werkdruk en werklast, … stellen we vast dat verschillende steden en gemeenten hun personeelsbestand willen vergelijken met andere, vergelijkbare besturen. Omwille van de algemeenheid van zowel de Vlaamse bestuurskrachtmonitor als de gegevens uit het Belfiusonderzoek, willen we een meer diepgaand onderzoek uitvoeren. Reeds enkele jaren beschikken wij over een uitgebreide databank van meer dan 70 gemeentebesturen met een overzicht van het aantal effectieve personeelsleden (VTE) en de meest voorkomende producten en dit per organisatieonderdeel.

Om deze databank te spijzen met de meest actuele gegevens, zijn we sinds mei   gestart met een inventarisatieronde waarbij alle Vlaamse gemeenten worden gecontacteerd en uitgenodigd om vrijblijvend hun gegevens aan te leveren. Na verwerking en analyse kunnen de resultaten van elke organisatie worden vergeleken met gegevens van andere steden en gemeenten. Elk deelnemend bestuur ontvangt (uiteraard gratis) in januari 2016 een samenvatting van de resultaten.

De gegevens kunnen eenvoudig aangeleverd worden via een gebruiksvriendelijke websurvey. Elk deelnemend bestuur ontvangt een unieke link die binnen de organisatie kan worden verspreid.

Bereid om deel te nemen aan ons onderzoek?
Contacteer ons!
02/363 15 25
De projectmedewerkers bezorgen u graag bijkomende informatie en de unieke link voor uw bestuur.

Luc De Bock
Afgevaardigd bestuurder
CC Consult