ONZE DIENSTEN

REFERENTIES

.

Integratie gemeentelijke diensten en OCMW: praktische seminaries voorjaar 2019

Het samenbrengen van de gemeentelijke diensten en die van het OCMW, is niet in elke organisatie even vanzelfsprekend.
CC Consult organiseert voor u verschillende seminaries rond dit thema. Sessies van een halve dag waarin senior adviseurs Charlotte Auwers en Chris De Bock u onderdompelen in actuele praktijkvoorbeelden en u doeltreffende tips geven. Om meteen toe te passen in uw werkomgeving.

SESSIE 1: Samenwerken in de geïntegreerde organisatie.
Over positionering, samenwerking en kerntaken van de diensten.

SESSIE 2: Integratie gemeente en OCMW in de praktijk.
Van ‘de’ gemeente en ‘het’ OCMW’ naar ‘ons’ lokaal bestuur.

Download de brochure voor het volledige programma, data en locaties van de verschillende seminaries: Brochure Overheidsadvies Seminaries voorjaar 2019 web

Organisatiebeheersing

Een organisatie wordt continu uitgedaagd om haar werking te optimaliseren. Het systeem van organisatiebeheersing zorgt ervoor dat u inzicht verkrijgt in uw eigen sterktes en verbeterpunten en zo concrete stappen kan zetten om uw werking verder te professionaliseren.

Lees meer

Strategisch Management

Binnen strategisch management gaat het om keuzes maken voor de toekomst: wat willen wij, als organisatie, bereiken? Wat moeten we doen? Wat kunnen we (extra) aanbieden? Tegen wanneer en tegen welke prijs? De opmaak van een omgevingsanalyse is een eerste stap.

Lees meer

Organisatieontwikkeling

Onder druk van externe en interne actoren streven we naar nieuwe methoden om de uitdagingen aan te gaan en te groeien naar een efficiëntere organisatie: procesoptimalisaties, structuurveranderingen, cultuurwijzigingen, personeelsverschuivingen, werklastverdeling …
Lees meer

Benchmarking personeelsbezetting

Via onze online tool “Vergelijk je gemeente” vergelijk je eenvoudig jouw personeelsbezetting met deze van meer dan 100 gemeenten en steden. Via een overzicht van de belangrijkste kerngetallen van de verschillende beleidsdomeinen benchmark je zelf eenvoudig dienst per dienst.

Lees meer

Samenwerkingstraject Gemeente & OCMW

De integratie van beide organisaties is een strategisch veranderingsproject dat ingrijpende wijzigingen met zich mee brengt zowel in de structuur, de cultuur als de werking van de organisatie. Dergelijk project is een complex traject van veranderingen dat een breed draagvlak zowel van het bestuur als van de medewerkers nodig heeft. Lees hieronder hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen in de analyse en implementatie van deze verandering.

Lees meer

Omgevingsanalyse

CC Consult creërt aan de hand van een gestructureerde omgevingsanalyse de noodzakelijke inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Onze aanpak is erop gericht de interne en externe omgeving grond in kaart te brengen ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025.
Lees meer

Competentiemanagement

Hoe zet u de capaciteiten en vaardigheden van uw medewerkers optimaal in? Hoe selecteert u personeel dat als het ware samenvalt met waar uw organisatie voor staat? Welke verwachtingen hebben uw medewerkers van hun kant en hoe stimuleert u hen in hun persoonlijke ontwikkeling?

Lees meer

Evaluatie decretale graden

De evaluatie van de functiehouder is geen eenmalig moment, maar een cyclisch proces. We ondersteunen de medewerker in zijn ontwikkeling en begeleiden hem/haar in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. Deze ontwikkelcyclus vormt in de eerste plaats een leerinstrument voor de betrokkene.

Lees meer

Werving en selectie

Een match tussen de werknemer, de job en de organisatie is van groot belang. Werving, selectie en slim aangepakte bevorderingen vormden de basis van een goed personeelsbeleid. De geschikte kandidaat vindt u via een objectieve procedure, aangepast aan het gevraagd profiel.

Lees meer

.

Probis Consulting, CC Consult, CC Select en vzw Vorm bundelen de krachten

Probis Consulting, CC Consult (*), CC Select en vzw Vorm werken vanaf nu nauwer samen. Hierdoor bouwen we verder aan een groter disciplinair team van gespecialiseerde adviseurs. Uw dienstverlening wordt immers ook complexer. We blijven u in de toekomst graag ondersteunen met deskundige expertise op alle gebieden van uw activiteiten.

Probis GroepOf het nu gaat over organisatieontwikkeling, over strategische- of over financiële vraagstukken, over selectie of over vorming, voortaan kan u terecht in drie kantoren: Geel, Brussel en Oostkamp. En uiteraard vooral ter plaatse in uw organisatie.

Nog betere dienstverlening
De samenleving verandert snel en uw dienstverlening wordt complexer. Daarom bundelen we onze krachten, zodat onze experten u nog gerichter kunnen bijstaan. Onze bestaande dienstverlening blijft behouden. Zowel voor strategische, organisatorische als financiële vraagstukken, als voor werving en selectie, VTO en loopbaanbegeleiding. U krijgt van ons onafhankelijk en pragmatisch advies zoals u dat van ons gewend bent.

Samen sterker
Onze ambitie is maatschappelijke meerwaarde creëren en een bijdrage leveren aan de realisaties van uw doelstellingen en dienstverlening. Vier vertrouwde huizen onder één dak: Probis Consulting, CC Consult, CC Select en vzw Vorm. Uw vaste, vertrouwde contactpersonen blijven op post en staan voor u klaar.
We geloven er sterk in dat we samen de maatschappelijke uitdagingen van morgen aankunnen.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Luc De Bock, CEO Probis Groep: luc.debock@probis.be of met uw vertrouwde contactpersoon.

(*) CC Consult blijft op het vlak van Juridische Ondersteuning en Permanente Begeleiding onder de naam CC Consult structureel samenwerken met CC JOPB. Maar CC JOPB maakt geen deel uit van de Probis Groep.

Logos Probis Consulting, CC Consult, CC Select, vzw Vorm

Over CC Consult

CC Consult is in 1996 opgericht en werkt sindsdien voornamelijk voor lokale besturen. Dit zijn vooral gemeenten en OCMW’s maar ook intergemeentelijke samenwerkingen, extern verzelfstandigde agentschappen, politiezones en brandweerkorpsen.
Door de bijkomende opdrachten en de verwachtingen van de bevolking is de organisatie van de meeste lokale besturen de laatste jaren sterk uitgebreid. Hierdoor werden de besturen gedwongen te streven naar een meer professionele aanpak van hun interne organisatie. Het gemeentedecreet en het OCMW-decreet hebben dit nog sterker benadrukt.
Lokale besturen kunnen zich door CC Consult op diverse domeinen laten bijstaan bij de ondersteuning van hun personeelsbeleid en de verdere ontwikkeling van hun organisatie. Wij zorgen ervoor dat de besturen verder evolueren naar een moderne, professionele, dienstverlenende organisatie waar klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan.
Benieuwd naar onze missie, visie en waarden?

.

Referenties

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.