Natuurlijk hoopt u als leidinggevende dat uw medewerkers zich goed in hun vel voelen op het werk. Dat ze elke dag betrokken en enthousiast aan de slag gaan. Alleen: hoe weet u of dat effectief zo is? CC Consult geeft u al het nodige inzicht én de handvaten om een gericht personeelsbeleid te voeren.

Werkbeleving

Werkbeleving is meer dan tevredenheid. Als u alleen oog heeft voor dat laatste, gaat u voorbij aan cruciale factoren zoals autonomie, communicatie, werksfeer, werkdruk, de relatie met leidinggevenden etc. Onderzoek naar werkbeleving levert een compleet beeld en helpt u de juiste keuzes te maken.

Methode

Een gestructureerde en gevalideerde vragenlijst voor uw medewerkers, daarmee starten we. Wilt u naast de standaarditems ook organisatiespecifieke thema’s bevragen? Dat kan! Iedereen vult de vragenlijst online of op papier in. CC Consult begeleidt u hierbij van a tot z en ondersteunt u met een gerichte communicatie.

Resultaten

Een overzichtelijk rapport brengt de werkbeleving van uw organisatie in kaart. De prioriteitenmatrix toont u meteen waar het meeste werk aan de winkel is. Ook op psychosociale risico’s krijgt u duidelijk zicht. Samen met de psychologen van onze dochteronderneming CC Select formuleren we de nodige aanbevelingen en gieten die samen met u in een plan van aanpak.

Professionele benadering en opvolging van het gevraagde onderzoek in combinatie met een strikte naleving van de gemaakte afspraken.

Koen De Feyter
manager cluster interne zaken gemeente en OCMW Liedekerke

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.