Functieomschrijving

Je biedt juridische ondersteuning op personeelsvlak aan lokale overheden (gemeente- en OCMW-besturen en intercommunales) en fungeert als eerstelijnshulp en aanspreekpunt m.b.t. personeelsgebonden juridische vragen. Hierbij pas je zowel de openbare (rechtspositieregeling,…) als de private regelgeving (arbeidswet, arbeidsovereenkomstenwet,…) toe.

Je stelt juridische documenten op zoals het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling.

Profiel

  • – master of bachelor
  • – vlot in het toepassen van de meest gangbare softwarepakketten

 

Download hier de volledige vacature voor meer informatie.

Bezorg ons je motivatiebrief, cv en kopie van je hoogst behaalde diploma via patrickvandenabbeel@ccconsult.be