Onze missie

CC Consult is een adviesbureau voor openbare besturen en biedt oplossingen aan op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij het uitwerken van een modern en praktisch personeelsbeleid.

Wij houden rekening met de wensen en behoeften van onze klanten, met respect voor elkanders eigenheid.

Wij bieden onze klanten een kwalitatieve meerwaarde bij hun verdere ontwikkeling naar een dynamische en professionele organisatie.

Wij staan voor een praktijkgerichte en proactieve aanpak, waardoor onze klanten zich snel kunnen aanpassen aan de voortdurend wijzigende omgeving.

Onze visie

We willen onze klanten begeleiden om hun organisatie op een hoger niveau te brengen door resultaatgerichtheid, performantie, efficiëntie en kwaliteit te koppelen aan creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit onze expertise als partner voor kleine en middelgrote lokale besturen is het onze ambitie om onze kennis op korte termijn te delen met andere publieke organisaties, in de verschillende domeinen waar we sterk in zijn: juridische begeleiding, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid.

Onze waarden

CC Consult staat voor :

Een eerlijke aanpak
De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken wordt dit direct met de betrokken persoon besproken.

Een eerlijke aanpak
De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken wordt dit direct met de betrokken persoon besproken.

Een eerlijke aanpak
De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken wordt dit direct met de betrokken persoon besproken.

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.