De woonzorgcentra staan in Vlaanderen voor grote uitdagingen: druk op het budget, de toenemende wetgeving, een steeds krappere arbeidsmarkt, … dwingen de zorgorganisaties tot een efficiëntere en effectievere werking en een hogere kwaliteit van dienstverlening.

  • • De klant stelt steeds hogere eisen
  • • De organisatie moet het stellen met steeds minder middelen en moet hier zo zuinig mogelijk mee omgaan
  • • Nieuwe wetgevingen dwingen de woonzorgcentra om mee te veranderen, anders te denken en te werken

Waarom uw woonzorgcentrum onder de loep nemen?

Vele woonzorgcentra worden vergeleken met elkaar. Hieruit blijkt dikwijls dat ze meer middelen gebruiken dan anderen. Ze zoeken naar oorzaken en middelen om performanter te werken: minstens even goed of beter doen met minder middelen. Deze performantieverbeteringen moeten gerealiseerd worden op vlak van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit.

Waar kan CC Consult helpen?

We kunnen uw WZC doorlichten:

  • We vertrekken vanuit de strategische visie en beleid van de organisatie
  • Efficiëntie en effectiviteit: we zoeken waar met minder middelen meer mogelijk is: procesanalyse, kerntaken, functieweging, juiste man/vrouw op de juiste plaats; benchmark met andere WZC’s, benchmark met RIZIV en andere standaarden, aftoetsen van de wettelijke verplichtingen, enz…
  • ‘Meten is weten’: we staven wat we vaststellen

We kunnen u begeleiden in efficiëntieverbetering: we brengen alle processen in kaart en voeren verbeteringen in in de organisatie.

We kunnen uw woonzorgcentrum helpen in het opmaken van een kwaliteitsbeleid. De zelfevaluatie maakt hiervan deel uit.

We kunnen uw woonzorgcentrum begeleiden in de tevredenheidsonderzoeken: zowel naar bewoners, familie, personeelsleden.

Kenmerken van organisatieontwikkeling

We nemen de 8 bouwstenen van een organisatie als uitgangspunt: strategie, cultuur, structuur, mensen, leiderschap, processen, systemen, klant

  • • We vertrekken vanuit de strategische visie en beleid van de organisatie
  • • Kennisoverdracht: de adviseur is een coach en facilitator; het management en de medewerkers zullen het uiteindelijk moeten ‘doen’
  • • Interactieve communicatie en interactie gedurende het hele project