Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie. (Japans spreekwoord)

De krachtlijnen van strategisch management

Een goed doordacht strategisch beleid begint met …

  • …een missie: deze geeft de bestaansreden en essentie van de organisatie weer.
  • …een visie: dit is een beeld van de toekomst van de organisatie.
  • …een omgevingsanalyse zodat uw organisatie inzicht heeft in de eigen sterktes en verbeterpunten (interne analyse) én kennis heeft van de bedreigingen en kansen die inwerken op de organisatie (externe analyse).

Rekening houdend met de missie, visie en omgevingsanalyse wordt het beleid bepaald dat aangeeft op welke speerpunten de organisatie wil inzetten in de beleidsperiode. Dat beleid wordt uitgedrukt in een algemene strategie en beleidsdoelstellingen. In de actieplannen met acties wordt omschreven wat de organisatie net zal ondernemen om deze beleidsdoelstellingen te bereiken.

CC Consult denkt met u mee en ondersteunt uw organisatie in de opmaak van een ambitieus strategisch plan.

Benieuwd naar onze aanpak wat betreft de omgevingsanalyse?

Sinds een paar jaren werkt de gemeente Opwijk samen met CC Consult op gebied van personeelszaken en strategische meerjarenplanning.De consulting welke dit bureau brengt is van hoog deskundig niveau waar bestaande theorieën naar een daadwerkelijke toepassing in de dagdagelijkse praktijk worden begeleid.

José Vandamme
(voormalig) secretaris gemeente Opwijk

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.