Strategische partner voor een succesvolle integratie van GEMEENTE en OCMWquickscan

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s steeds een hot item geweest. Een groot aantal gemeenten en OCMW’s hebben deze evolutie niet afgewacht en hebben hun onderlinge relatie de voorbije jaren en maanden reeds versterkt en geformaliseerd. Anderen hebben duidelijke intenties om deze integratie zo snel mogelijk vorm te geven, al dan niet onder invloed van de gewijzigde regelgeving.

CC Consult is een objectieve partner met een projectmatige, inhoudelijk sterke veranderaanpak die de handen uit de mouwen steekt en samen met uw bestuur, de beide managementteams en de betrokken diensten en medewerkers dit project tijdig tot een goede einde kan brengen.

Waarom samenwerken?

Wat levert een integratie tussen gemeente en OCMW ons op? Waar staan we op vandaag op vlak van samenwerking? Welke diensten hebben het meeste baat bij een integratie? Welke zijn de obstakels en waar situeren zich opportuniteiten?

De quickscan integratie gemeente-OCMW biedt snel een eerste antwoord op deze vragen!

De scan

Aan de hand van een gestructureerde aanpak bieden we de besturen inzicht en helpen hen op weg om het integratieproject vorm te geven. Volgende onderzoeksactiviteiten vormen de basis:

  • Sterkte-zwakteanalyse in samenwerking met beide managementteams
  • Gesprekken sleutelfiguren
  • Documentenanalyse

Resultaten

De quick scan levert uw organisatie op een snelle manier volgende resultaten op:

  • Overzicht quick-wins, opportuniteiten en mogelijke obstakels
  • Basisvisie van beide organisaties op het geïntegreerd organisatie- en dienstverleningsmodel
  • Een ontwerpprojectplan met overzicht van de prioritaire projecten

Info en kostprijs

Deze quick scan wordt aangeboden aan €2.500
Excl. Btw. Benieuwd naar de resultaten voor uw organisatie?

Hebt u vragen?

Contacteer ons via info@ccconsult.be

Referenties in integratie gemeente-OCMW