CCSC cvba respecteert op haar website (http://ccconsult.be/) de privacy van alle gebruikers. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt steeds in vertrouwen behandeld. Ons bedrijf is gevestigd op:

Vliegvelddreef 9
1082 Sint-Agatha-Berchem

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Het gaat om zaken zoals:

  1. uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens, bij het invullen van formulieren op onze website
  2. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
  3. uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s 
  4. alle informatie die nodig is om onze diensten voldoende te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van de status hiervan

Deze informatie wordt gebruikt om:

  1. de inhoud van onze website en onze diensten te verbeteren
  2. u later te contacteren om op de hoogte te blijven van trends en aanbiedingen in onze sector
  3. u te contacteren in verband met (lopende) projecten en diensten die bij ons bezig zijn

Veiligheid

Alle gegevens die door ons bewaard worden, staan in een beveiligde omgeving. We doen er alles aan om de meest gangbare standaarden binnen de IT-sector te hanteren om deze gegevens en de overdracht ervan te beveiligen.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Gegevens naar derden

We delen uw gegevens niet met derden. We delen uw adresgegevens uitsluitend met partners die de gegevens verwerken in functie van onze diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Datalek

We doen er alles aan om uw gegevens te beveiligen, maar indien de privacy van uw persoonsgegevens toch in gedrang zou komen door een datalek, wordt u hiervan meteen op de hoogte gebracht. We doen er dan alles aan om dit lek in de toekomst tegen te gaan via een preventieve aanpak.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

U kan steeds de gegevens die we over u bewaren opvragen. Ook als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kan u ons contacteren via volgende kanalen:

  • via e-mail: info@ccconsult.be
  • via telefoon: 02 363 15 25
  • per post: Vliegvelddreef  9, 1082 Sint-Agatha-Berchem

U heeft steeds het recht om “vergeten” te worden. Via bovenstaande gegevens kan u ons contacteren hieromtrent.

Feedback?

Op aanvraag bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die we van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons dan te contacteren op de hierboven vermelde kanalen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op via de bovenstaande gegevens.

Wanneer we onze privacy policy aanpassen, zullen we de datum van ‘laatst geüpdatet’ aanpassen bovenaan deze policy. Bij grote aanpassingen kunnen we dit ook via andere kanalen doen, zoals e-mail.