Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Missie, visie en waarden

Onze missie

CC Consult is een adviesbureau voor openbare besturen en biedt oplossingen aan op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij het uitwerken van een modern en praktisch personeelsbeleid.

Wij houden rekening met de wensen en behoeften van onze klanten, met respect voor elkanders eigenheid.

Wij bieden onze klanten een kwalitatieve meerwaarde bij hun verdere ontwikkeling naar een dynamische en professionele organisatie.

Wij staan voor een praktijkgerichte en proactieve aanpak, waardoor onze klanten zich snel kunnen aanpassen aan de voortdurend wijzigende omgeving.

Onze visie

We willen onze klanten begeleiden om hun organisatie op een hoger niveau te brengen door resultaatgerichtheid, performantie, efficiƫntie en kwaliteit te koppelen aan creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit onze expertise als partner voor kleine en middelgrote lokale besturen is het onze ambitie om onze kennis op korte termijn te delen met andere publieke organisaties, in de verschillende domeinen waar we sterk in zijn: juridische begeleiding, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid.

Onze waarden

CC Consult staat voor :

Een eerlijke aanpak

De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken wordt dit direct met de betrokken persoon besproken.

Respect voor onze klanten en de medewerkers

Onze klanten, kandidaten en medewerkers hebben recht op een respectvolle behandeling. Wij respecteren elkaars verschillen en waarderen de mening van anderen. We gebruiken de meerwaarde van gedeelde kennis om onze opdrachten te vervullen.

Een open communicatie

Van bij de start communiceren wij met onze klanten over datgene wat wel en niet van ons kan verwacht worden. Wij besteden veel aandacht aan de communicatie doorheen het traject : voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf.

Betrouwbaarheid

Onze klanten kunnen op ons rekenen. Wij boezemen vertrouwen in en voeren de overeengekomen opdrachten uit.