Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

CC Consult Team

CC Consult beschikt over een team van meerdere specialisten die hun HRM-deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de openbare sector. Vanuit hun terreinervaring kan dit team van organisatie- en personeelsdeskundigen u efficiënt bijstaan in het uitbouwen van uw organisatie.
Ons team bestaat uit een mix van mensen die op verscheidene domeinen “hun strepen” verdiend hebben. Deze domeinen zijn: juridische expertise, organisatiekunde, kwaliteit, werving en selectie, competentiemanagement, communicatie.

 

 

Luc De BockLuc - 1

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Luc studeerde in het RUCA af als Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, specialisatie Bedrijfsmanagement. Bij aanvang van zijn loopbaan deed hij ongeveer vijf jaren ervaring op in commerciële en administratieve kaderfuncties in de KMO-sector.

Sinds 1993 is hij actief als organisatieadviseur voor lokale besturen. Tot eind 1996 was hij tevens verantwoordelijk voor de uitbouw van de afdeling Openbare Sector van de firma Euraccounts. Daarna richtte hij CC Consult op, waarvan hij tot op heden afgevaardigd bestuurder is.

Binnen CC Consult…

draagt Luc de dagelijkse verantwoordelijkheid van het kantoor en is projectleider van een aantal studies die uitgevoerd worden. Hij is steeds betrokken bij de besprekingen met de stuurgroep en het bestuur en volgt intern de dossiers grondig op. Gezien Luc van bij de start van de “krachtlijnen Kelchtermans” betrokken was bij het uitwerken van statuten en personeelsbehoefteplannen, zorgt hij vanuit zijn ervaring voor een belangrijke inhoudelijke ondersteuning.

Luc stond reeds in voor tal van opleidingen naar de besturen en hun personeelsleden toe. Zo heeft hij diverse opleidingen rond administratief juridische aspecten m.b.t. “aanwerving en selectie in de lokale besturen”, “evaluatie in het kader van functionele loopbaan en in de proefperiode” en “opleiding van beoordelaars” verzorgd.

Contacteer Luc: LucDeBock@ccconsult.be

Jurgen07052009Jurgen Detienne

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Na zijn studies Politieke Wetenschappen aan de KUL, startte Jurgen in 1998 bij CC Consult. Hij werd ingeschakeld bij diverse organisatiestudies en werd als dossierbeheerder het aanspreekpunt voor diverse personeelsgerelateerde vragen. Hij bekwaamde zich in kwaliteitszorg, competentiemanagement en procesmanagement, en heeft bij tal van besturen de invoering van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement begeleid.

Binnen CC Consult…

werkt Jurgen in het team van juridische ondersteuning en permanente begeleiding en begeleidt en stuurt hij aanpassingen van personeelsbehoefteplannen, projecten rond de invoering van competentiemanagement en het opstellen en aanpassen van juridisch personeelsgerelateerde documenten (rechtspositieregeling, arbeidsreglement,…). Intern verzorgt Jurgen de functie van kwaliteitscoördinator.

Momenteel is Jurgen senior adviseur en partner bij CC Consult.

Contacteer Jurgen: JurgenDetienne@ccconsult.be

patrick_van_den_abbeelPatrick Van den Abbeel

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Na zijn studies Rechten aan de KUL, startte Patrick in 1999 bij CC Consult. Hij werd ingeschakeld bij diverse organisatiestudies en werd als dossierbeheerder het aanspreekpunt voor diverse personeelsgerelateerde vragen. Hij bekwaamde zich in de sociaaljuridische aspecten van het werken bij lokale besturen en heeft hieromtrent intussen tal van opleidingen verzorgd. Bij heel wat besturen heeft hij de invoering van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement begeleid.

Binnen CC Consult…

werkt Patrick in het team van juridische ondersteuning en permanente begeleiding en is hij verantwoordelijk voor de opvolging van de regelgeving van toepassing op lokale besturen in Vlaanderen. Verder begeleidt en stuurt hij aanpassingen van personeelsbehoefteplannen, projecten rond de invoering van competentiemanagement en het opstellen en aanpassen van juridisch personeelsgerelateerde documenten (rechtspositieregeling, arbeidsreglement,…). Hieromtrent verzorgt Patrick tevens opleidingen op maat. Voor organisaties met een tijdelijk tekort, neemt Patrick een waarnemende leidinggevende functie waar.

Momenteel is Patrick senior adviseur en partner bij CC Consult.

Contacteer Patrick: PatrickVandenAbbeel@ccconsult.be

 

Freya SchreursFreya - 1

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Freya studeerde politieke en sociale wetenschappen en behaalde een Master in het overheidsmanagement en -beleid aan de KULeuven. Na afloop van deze studies werd ze wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor de Overheid (KUL) waar ze meewerkte aan projecten rond politiek-ambtelijke relaties en bestuurskracht van plattelandsgemeenten. Freya startte in november 2011 bij CC Consult.

Binnen CC Consult…

werkt Freya mee aan diverse projecten rond strategisch beleid, personeelsbeleid en procesmanagement. Daarnaast staat ze in voor de ondersteuning en begeleiding van de besturen bij de implementatie van het Gemeente- en OCMW-decreet vanuit het intern controlesysteem. Momenteel is Freya adviseur bij CC Consult.

Contacteer Freya: FreyaSchreurs@ccconsult.be

Chris De BockChris-1

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Chris studeerde in 2012 als Handelsingenieur af aan de Hogeschool Universiteit Brussel. Na zijn studies volgde hij een opleiding als SAP Logistic consultant bij SOA People alvorens hij in 2013 bij CC Consult startte.

Binnen CC Consult…

werkt Chris in het team van organisatieontwikkeling en begeleidt hij verscheidene projecten rond organisatiestructuur, personeelsbehoeftebepaling, kwaliteitsmanagement, HR-management, strategisch management en procesmanagement. Chris is adviseur bij CC Consult.

Contacteer Chris: ChrisDeBock@ccconsult.be

Matthias VandenbusscheMatthias - 1

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Na afloop van zijn studies Politieke Wetenschappen en de opleiding Master Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent, startte Matthias in 2009 bij de West-Vlaamse Intercommunale als stafmedewerker stadsontwikkeling. In 2013 ging Matthias aan de slag als consultant bij TriFinance. Vanaf 2014 is hij aan de slag bij CC Consult.

Binnen CC Consult…

maakt Matthias deel uit van het team organisatieontwikkeling. Matthias voert organisatieaudits uit en werkt mee aan projecten rond personeelsbehoefteplanning, competentiemanagement en veranderingsmanagement. Zo bijvoorbeeld begeleidt hij besturen bij het integratietraject tussen gemeente en OCMW. Matthias is adviseur bij CC Consult.

Contacteer Matthias: MatthiasVandenbussche@ccconsult.be

Charlotte AuwersCharlotte - 1b

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Na haar bacheloropleiding in de politieke wetenschappen behaalde Charlotte haar master in overheidsmanagement en –beleid aan de KU Leuven. In het kader van haar masterproef liep zij stage bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur i.k.v. het project ‘externe audit voor lokale besturen’. In deze stage werkte zij mee aan de uitwerking van de ‘leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen’. Ook behaalde zij een master management en beleid van de gezondheidszorg aan de KU Leuven. Tijdens deze studies werkte Charlotte als parlementair medewerker in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Binnen CC Consult…

werkt Charlotte als junior adviseur bij CC Consult in het team organisatieontwikkeling. Hier staat zij onder andere mee in voor de begeleiding van projecten rond organisatieoptimalisatie, personeelsbehoeftebepaling, interne controle, competentiemanagement en veranderingsmanagement waaronder het begeleiden van trajecten rond integratie gemeente-OCMW.”

Julian Vasquez Gonzalez

Diploma’s en bijkomende opleidingen

Julian studeert handelswetenschappen aan de KU Leuven en behaalde zijn bachelor in 2016. Momenteel werkt hij deeltijds voor CC Consult terwijl hij zijn Master handelswetenschappen – Internationale Betrekkingen afwerkt.

Binnen CC Consult…

werkt Julian sinds oktober 2016 als junior adviseur bij CC Consult in het team organisatieontwikkeling. Hier staat hij onder andere mee in voor de begeleiding en ondersteuning van projecten rond organisatieoptimalisatie, personeelsbehoeftebepaling, interne controle, procesmanagement, competentiemanagement, HR-management, strategisch management en veranderingsmanagement waaronder het begeleiden van trajecten rond integratie gemeente-OCMW.

Contacteer Julian: juliangonzalez@ccconsult.be

Ilse Van Paesschen

Ilse werkt sinds 2003 voor CC Consult. Zij staat in voor de administratieve opvolging binnen de organisatie (receptie, facturatie, nazorg van offertes, verwerking nieuwe projecten/contracten, opvolging economaat) en ondersteunt de collega’s bij de afhandeling van hun dossiers (input/verwerking van vragenlijsten, dossiers lay-outmatig nakijken).

Contacteer Ilse: IlseVanPaesschen@ccconsult.be