Uw organisatie staat continu voor grote uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, is verandering noodzakelijk. Hoe bijt u door die vaak zure appel?

Waarom veranderen?

Geen enkele dag op het werk is dezelfde: een klant stelt hogere eisen, u formuleert en realiseert nieuwe acties uit uw beleidsplan, uw organisatie moet het stellen met minder middelen, een nieuwe wetgeving dwingt u om anders te denken en te werken…

CC Consult verandert met u mee

U wilt de werking van uw organisatie analyseren en optimaliseren? CC Consult adviseert u van begin tot einde. Samen modelleren we uw organisatieconcepten, we kijken welke processen beter kunnen of bouwen een nieuw dienstverleningsconcept uit. Wilt u de samenwerking tussen organisaties faciliteren of de werking van specifieke diensten verbeteren? Ook daarvoor bent u bij CC Consult aan het juiste adres.

U vindt verandering moeilijk, en terecht. Met onze ervaring en gestructureerde aanpak loodsen we u op maat door die woelige periode. Eens die voorbij is, laten we u los: dan bent u in staat de veranderingen weer zelf in handen te nemen.

Fases in het veranderingsproces

We begeleiden uw organisatie stap voor stap:

Stap 1 – U en uw personeel worden zich bewust van de nood aan verandering. Hoe loopt het nu? Waar kan het beter?
Stap 2 – Samen met u stimuleren we het verlangen naar verandering. Waar wilt uw organisatie naartoe? Waar wilt u veranderen en welke termijn is hiervoor realistisch? Wie betrekt u in dit proces?
Stap 3 – U zet de opgedane kennis om in praktijk. Hoe implementeert u uw wensen?
Stap 4 – U wordt bekwaam om de veranderingen zelf verder vorm te geven, nu en in de toekomst. Zijn er toch nog noden? Dan staat CC Consult uiteraard altijd klaar.
Stap 5 – U verankert de veranderingen en kijkt hoe u alle informatie en kennis kunt borgen.

Krachtlijnen van veranderingsmanagement

1. Geef uw personeel inzicht in de interne werking en organisatie
2. Laat hen zélf de nood en de behoefte aan verandering voelen
3. Ga voor een stapsgewijze aanpak met een realistische timing
4. Communiceer regelmatig en altijd transparant
5. Betrek uw medewerkers en leidinggevenden actief
6. Durf af te stappen van het oude/normale en waag de stap in het nieuwe/onbekende
7. Houd rekening met weerstand tegen verandering
8. Geef en neem de tijd om te veranderen

Wist u dat CC Consult een quick-scan integratie gemeente - OCMW voor u kan uitvoeren? Een beperkt traject geeft u meteen een goed beeld van waar u staat en hoe u verder kan.

CC Consult beschikt over een ervaren team in organisatieveranderingen, staat in voor degelijk voorbereide overlegvergaderingen met goede sturing, levert handige werkdocumenten en sjablonen aan en verzekert een strakke projectplanning en -opvolging.

Kathleen Biesemans
secretaris gemeente Opwijk

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.