We beschouwen de ontwikkelcyclus in de eerste plaats als een leerinstrument voor de betrokkenen.

De ontwikkelingscyclus bestaat, naast constante informele feedback, idealiter uit drie formele momenten.

Planningsgesprek

Een planningsgesprek heeft als doel concrete afspraken/doelstellingen te formuleren die gelden gedurende een bepaalde periode. Deze doelstellingen zijn de rode draad doorheen de ontwikkelingscyclus en worden opgenomen in een individueel doelstellingenplan (IDP).

We gaan eerst een gesprek aan met het College/Vast Bureau (indien er geen werd opgericht, met de raad voor maatschappelijk welzijn) waarbij doelstellingen worden aangereikt. Aaneensluitend vindt het eigenlijke gesprek plaats tussen een afvaardiging van het College/Vast Bureau en de decretale graad. Dit gesprek wordt gemodereerd door een adviseur die erop toeziet dat het gesprek optimaal verloopt.

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek heeft als doel om enerzijds de voortgang van doelstellingen te bekijken, anderzijds laat dit gesprek elk onderwerp of bezorgdheid toe die beide partijen mogelijks kunnen hebben. Het gesprek wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn openheid. De structuur van het gesprek is gelijkaardig het planningsgesprek en wordt opnieuw gemodereerd door een adviseur.

Evaluatiegesprek

Een evaluatiegesprek heeft als doel de betrokkene te evalueren en blikt terug op diens functioneren. Dit gesprek wordt gevoerd tussen een adviseur van CC Select en de decretale graad. Voorafgaande dit gesprek wordt een degelijk onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de betrokkene. Zo wordt er een vragenlijst afgenomen waarbij de evaluatiecriteria worden beoordeeld (de functiehouder beoordeelt ook zichzelf). Deze vragenlijst kan op vraag van de klant aangevuld worden met individuele interviews. Vragenlijsten en interviews worden afgenomen van de leden van het MAT, de voorzitter en de burgemeester. Deze respondentengroep kan op gemotiveerde basis worden uitgebreid.

Vervolgens worden de resultaten teruggekoppeld aan de functiehouder, waarbij deze de mogelijkheid heeft reacties te plaatsten. Tot slot wordt het finale rapport toegelicht aan het evaluatiecomité (College en voorzitter gemeenteraad)/Vast Bureau, die een eindbeslissing neemt over het functioneren van de functiehouder. Na de evaluatie start de nieuwe cyclus en maken we afspraken voor de komende evaluatieperiode.

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

De begeleiding bij de evaluatie van de decretale graden door CC Select getuigt van een ontwikkelingsgerichte aanpak. Het evaluatieproces wordt benaderd als een proces dat de functiehouders vooruit helpt in hun functioneren. De aanpak door CC Select is professioneel.

Lieve Wydooghe
secretaris gemeente Gistel

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.