Opleiding Strategisch en Financieel beleid (i.s.m. KULeuven, Instituut voor de Overheid)

Freya Scheurs, adviseur CC Consult, is mede-docent voor de opleiding Strategisch en Financieel beleid van de KULeuven, instituut voor de overheid.

Deze opleiding geeft u de kans om uw kennis inzake overheidsmanagement en –beleid te verbreden en te verdiepen. We koppelen academische inzichten aan concrete praktijkervaring. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige context en dynamiek van lokale besturen.

Zo belichten we de strategische koers en het financiële beleid in het kader van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. We bespreken concrete acties die vandaag nodig zijn om van burgerparticipatie en co-creatie een succes te maken. En we tonen de directe meerwaarde van organisatiebeheersing en procesmanagement.

Door actuele thema’s en diverse perspectieven aan te reiken, willen we u laten reflecteren over de bouwstenen van uw organisatie en u maximaal ondersteunen in uw professionele opdracht.

Praktisch

De opleiding bestaat uit drie modules die u elk afzonderlijk of als een logisch combinatietraject kan volgen:

 1. Strategisch en financieel beleid – 24/9 en 2/10/2019
 2. Burgerparticipatie en co-creatie – 5/11 en 12/11/2019
 3. Organisatiebeheersing en processen – 28/11 en 5/12/2019

Alle modules vinden plaats in de Faculty Club – Groot Begijnhof 14 – 3000 Leuven.

Klik hier voor het volledige programma en om u in te schrijven.

Nieuw Learning & Development Center Probis Groep in Aalter

Begin juni opende Probis Groep een nieuw Learning- & Development Center in Aalter. Onder andere de kantoren van vzw Vorm verhuisden van Oostkamp naar Aalter. Maar er gebeurt nog veel meer op deze nieuwe locatie.

Activiteiten Probis Groep in het L&D Center

Vzw Vorm organiseert nu ook vormingen en trainingen in Aalter.

CC Select neemt hier psycho-technische proeven en assessments af, zoals in onze kantoren in Brussel en Geel. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van vele West- en Oost-Vlaamse gemeenten naar een locatie in de buurt. Sollicitanten hoeven zich dus niet meer ver te verplaatsen voor hun interviews en testen. Dat levert zowel tijdsbesparing voor de kandidaten op als een positieve bijdrage aan de vermindering van de files.

Deze locatie fungeert als flexibele werkplek. Zo hebben onze adviseurs van CC Consult en Probis Consult een ideale extra uitvalsbasis.

Zaalverhuur

Het L&D Center beschikt over een multifunctionele zaal en een vergaderzaal die u beide kunt huren.
Interesse? Neem contact op met Wendy Opbrouck op het nummer 050 84 10 57 of mail naar wendy@vzwvorm.be. Ze beantwoordt graag uw vragen.
Download de folder of neem een kijkje op de website van vzw Vorm.

Centrale ligging en vlotte bereikbaarheid

Grote troeven van ons Learning & Development Center zijn ongetwijfeld de centrale ligging, op de grens van Oost- en West-Vlaanderen, en de vlotte bereikbaarheid:

 • – Op maar vijf minuutjes van de E40-Aalter
 • – Gratis parking in de buurt!
 • – Een kleine kilometer van NMBS-station ‘Aalter’
 • – Bushalte voor de deur

Is uw personeelsdienst klaar voor een toekomstgericht HR-beleid?

Personeelsbeleid en HRM zijn opnieuw hot topic in de Vlaamse lokale besturen. De samenwerking en de fusie tussen de gemeente en het OCMW vormen vaak een momentum om de personeelsdienst een geactualiseerde rol toe te kennen. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit op vlak van werktijden en verloning, welzijn op het werk … worden steeds belangrijker.

CC Consult laat zien hoe u de tendensen van een personeelsbeheer richting een personeelsbeleid met elkaar kunt verzoenen, en welke impact dit heeft op de manier waarop uw personeelsdienst is georganiseerd.

Terug naar de basis: wat is de rol van de personeelsdienst?

Om de rol van een hedendaagse personeelsdienst te bepalen, keren we even terug naar de basis. Dave Ulrich voert al 30 jaar lang wereldwijd onderzoek naar de evolutie van personeelsdiensten en bakent vier grote rollen af binnen het HR domein:

 1. strategische partner
 2. veranderingsagent
 3. kampioen van de werknemers
 4. administratieve expert

4 rollen hedendaags HR-beleid

De vier rollen van HR-beleid

Als strategische partner geeft de personeelsdienst mee vorm aan de visie van het beleid en het management team wat betreft personeelszaken. Bijv. opmaken van een vormingsplan voor medewerkers van het geïntegreerd breed onthaal.

De personeelsdienst kan ook de rol van veranderingsagent opnemen, en mee aan het roer staan van de uiteenlopende veranderingen die een impact hebben op de medewerkers. Bijv. diensten begeleiden bij de implementatie van flexibele werktijden.

Als kampioen van de werknemers waakt de personeelsdienst over het welzijn van de medewerkers en vertegenwoordigt zij hun belangen. Bijv. opvolging plan rond psychosociaal welzijn.

De personeelsdienst heeft een uitgebreide kennis van HR-materie gaande van loonsverwerking tot arbeidswetgeving. De administratieve expert zorgt ervoor dat de personeelsadministratie vlekkeloos functioneert. Bijv. uitvoeren financiële raming van de formatiewijziging.

Van personeelsbeheer naar personeelsbeleid

Traditioneel zetten lokale besturen vroeger, zoals de meeste organisaties, vooral in op personeelsbeheer. Deze aanpak was logisch en voldeed ook aan de noden van gemeente- en OCMW-besturen. Maar de verwachtingen van de burger, de eigen medewerkers én van de hogere overheden liggen vandaag hoger dan pakweg twintig jaar geleden. Bovendien zijn lokale besturen duidelijk volop in beweging en steunen zij hiervoor steeds meer op hun personeelsdienst om hen daarin te adviseren.

We stellen vast dat de rollen van strategische partner en veranderingsagent belangrijker worden. Om hieraan tegemoet te komen zien we in lokale besturen steeds meer dat de klemtoon verschuift van personeelsbeheer (administrator/kampioen) naar personeelsbeleid (partner/veranderingsagent). (zie afbeelding onderaan ‘de verschuiving van Personeelsbeheer naar Personeelsbeleid’)

Hoe kan u deze nieuwe rol realiseren?

Een hedendaagse personeelsdienst beschouwt beheer en beleid als twee zijden van dezelfde munt! Beide zijn essentiële maar niet noodzakelijk gescheiden facetten van een moderne personeelsdienst. Een aantal maatregelen dringt zich op:

 • – Bevraag uw medewerkers naar hun verwachtingen van de personeelsdienst en implementeer deze in uw werking;
 • – Bepaal een missie en visie voor uw personeelsdienst en formuleer doelstellingen en resultaten;
 • – Zorg dat de structuur van uw personeelsdienst aansluit bij deze uitdagingen en doelstellingen. Ontwerp – indien nodig – een vernieuwde structuur voor uw personeelsdienst waarin ook het luik personeelsbeleid voldoende invulling en aandacht krijgt, en waarin het team aan taakspecialisatie kan doen (Bijv. aanstellen coördinator vorming, verantwoordelijke selectie, enz.);
 • – Breng de nodige competenties in de personeelsdienst om HR vorm te geven (o.a. door vorming en bijscholing of aanwerving);
 • – Zorg dat de bezetting van uw personeelsdienst aansluit bij de beleidskeuzes en -uitdagingen;
 • – Durf te investeren (financieel en personeel) in de personeelsdienst als motor van de organisatie in verandering;
 • – Zorg ervoor dat uw organisatie systematisch aandacht schenkt aan personeelsbeleid o.a. door agendering op het managementteam;
 • – Analyseer of digitalisering van taken (Bijv. loonsverwerking, tijdsregistratie … ) in de toekomst ruimte kan bieden om meer in te zetten op beleid i.p.v. beheer;
 • – Start met de uitrol van de essentiële thema’s die een effect hebben op de volledige organisatie: VTO-beleid, competentie- en talentmanagement, feedback- en evaluatie.

Wilt u ook een toekomstgericht personeelsbeleid voeren?

U hoeft dit niet alleen te doen. CC Consult adviseert en begeleidt u graag bij:

 • – het bevragen van uw medewerkers, op een neutrale en deskundige manier
 • – het opstellen van uw HR-missie en visie
 • – de opmaak van uw organisatiestructuur en organigram
 • – het samenstellen van de verschillende competentieprofielen binnen uw organisatie
 • – het opstellen van de optimale personeelsinzet
 • – het optimaliseren van werkprocessen

Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel 02 363 15 25 of mail naar info@ccconsult.be.

Download deze pagina in pdf-formaat:
Bent u klaar voor een toekomstgericht HR-beleid

De verschuiving van Personeelsbeheer naar Personeelsbeleid

Overzicht stappen van personeelsbeheer naar personeelsbeleid

Onderzoek geïntegreerde dienstverlening gemeenten

Als gevolg van het decreet lokaal bestuur streven gemeenten en OCMW’s sinds januari 2019 naar functioneel geïntegreerde diensten. Concreet betekent dit dat de organisaties hun dienstverlening op elkaar afstemmen en zoveel mogelijk integreren. Deze oefening gaat gepaard met de opmaak van de strategische meerjarenplanning en heeft een grote invloed op de structuur van de organisatie. Daarnaast is het voor veel medewerkers een eerste keer dat zij een dergelijk veranderingstraject meemaken waardoor weerstand en cultuurverschillen vaak de kop opsteken.

CC Consult begeleidde in de laatste vijf jaar diverse gemeenten en OCMW’s en bundelde hierover hun ervaring in diverse praktijkseminaries in de lente 2019. Meer dan 100 deelnemers uit lokale besturen namen hieraan deel en beantwoordden in de interactieve seminaries een korte vragenlijst. We geven u graag een aantal opvallende en verrassende vaststellingen uit de resultaten van onze bevraging.

Download het verslag: Onderzoek geïntegreerde dienstverlening gemeenten