Onze afdeling juridische ondersteuning en permanente begeleiding (JOPB) ondersteunt de lokale besturen bij hun personeelsbeheer en –beleid door het aanbieden van volgende dienstverlening.

Juridische ondersteuning

Wij zijn het aanspreekpunt voor sociaaljuridische vraagstukken en problemen, hoe complex of uiteenlopend deze ook zijn. Voor vragen m.b.t. arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, verloven en afwezigheden, loopbaanmogelijkheden, toelagen en vergoedingen… kan u terecht bij onze experten.

Externe personeelsdienst

Wanneer deskundigen op HRM-diensten (tijdelijk) afwezig zijn, kan het aangewezen zijn de leemte die ze achter laten op te vullen. Door de jarenlange ervaring en expertise van onze medewerkers kunnen wij de besturen op korte termijn bijstaan. Opdrachten ter plaatse behoren tot de mogelijkheden.

Beroepscommissie evaluaties

Lokale besturen dienen verplicht een beroepscommissie te installeren waardoor personeelsleden die mogelijkheid krijgen hun evaluatie intern aan te vechten. De beroepscommissie onderzoekt het beroep zowel formeel als inhoudelijk. Gezien onze expertise zijn wij een ideaal geplaatst om alle facetten van het beroep objectief te beoordelen. Indien gewenst nemen wij ook de rapportering voor onze rekening.

Begeleiding bij disciplinaire procedures

Wij begeleiden besturen zowel juridisch, inhoudelijk als formeel bij disciplinaire procedures.
Het dienstverband van de betrokken personeelsleden is hierbij cruciaal. Voor de statutaire personeelsleden geldt de tuchtregelgeving zoals vastgelegd door de Vlaamse regering. Voor de contractanten kan het bestuur een eigen procedure uitwerken in het arbeidsreglement.

Reeds op de hoogte van de nieuwigheden die best in het arbeidsreglement kunnen worden voorzien?

Wij kennen een langdurige samenwerking vooral door de deskundigheid waarmee CC Consult dossiers behandelt. De medewerkers zijn zeer goed op de hoogte van wetgeving inzake personeelsbeleid. Snel antwoord op occasionele vragen.

Joris Samyn
secretaris OCMW Gooik

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.