Met respect voor de regelgeving begeleiden wij de besturen bij het opstellen van hun personeel gerelateerde documenten.

Volgende documenten kennen voor ons geen enkele verrassing. We begeleiden u graag van a tot z bij de opmaak of herziening ervan.

Rechtspositieregeling

Arbeidsreglement

Deontologische code

Evaluatiereglement

Interne richtlijnen en gedragscodes

Organogram

Overzichtstabel / formatie

Al op de hoogte van de wijzigingen die best in de RPR kunnen worden opgenomen? Download onze infofiche.

new regulations jopb

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

Met CC Consult werkten we samen voor de opmaak van RPR en arbeidsreglement. Hierbij hebben wij de deskundigheid en expertise van hun medewerkers kunnen ervaren, gebaseerd op een praktijkgerichte en proactieve aanpak op maat van de organisatie. Gemaakte afspraken worden strikt nageleefd en steeds op een klantvriendelijke manier afgehandeld.

Marc Segers
verantwoordelijke personeel en vorming OCMW Zottegem

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.