Gestructureerde aanpak

De integratie van beide organisaties is een strategisch veranderingsproject dat ingrijpende wijzigingen met zich mee brengt zowel in de structuur, de cultuur als de werking van de organisatie. Dergelijk project is een complex traject van veranderingen dat een breed draagvlak zowel van het bestuur als van de medewerkers nodig heeft. Een dergelijk project op de sporen krijgen en houden heeft vooral coördinatie, sturing en daadkracht nodig. Onze onderbouwde, gestructureerde aanpak is gebaseerd op een aantal basisuitgangspunten:

Stap 1 – Projectplanning: Hoe wordt het project opgezet en welke mijlpalen stellen we voorop? Wie zullen de trekkers zijn? Hoe betrekken we de medewerkers in dit traject?

Stap 2 – Inventarisatie: Waar werken de besturen nu al samen? Welke zijn de gelijkenissen en verschillen tussen beide besturen?

Stap 3 – Aftoetsing en visievorming: Volgens welk organisatie- en dienstverleningsmodel zullen we in de toekomst werken?

Stap 4 – Voorbereiding en planning: Welke organisatieveranderingen zijn noodzakelijk en welke acties dienen gepland te worden? (organisatiestructuur en formatie, beheerovereenkomst, procesafstemming, infrastructuur en systemen, HR-beleid, dienstverleningsconcept,…)

Stap 5 – Aan de slag: Aanpassen formaties en organogram, aanpassen rechtspositieregelingen, overhevelen personeelsleden, opmaken en afstemmen processen, aankoop en implementatie nieuwe software, aanpassen infrastructuur, …

Stap 6 – Evaluatie en bijsturing: Werkt de integratie op de werkvloer? Bereiken we tijdig de vooropgestelde doelstellingen van de integratie?

CC Consult is een objectieve partner met een projectmatige, inhoudelijk sterke veranderaanpak die de handen uit de mouwen steekt en samen met uw bestuur, de beide managementteams en de betrokken diensten en medewerkers dit project tijdig tot een goede einde kan brengen.

De krachtlijnen van een goede samenwerking

Een goede samenwerking is pas succesvol:

  • – Vanuit een heldere, gedeelde visie op de nieuwe organisatie, zowel politiek als ambtelijk
  • – In een helder juridisch kader
  • – Mits wederzijds respect
  • – Mits rekening te houden met elkaars specifieke behoeften, expertises, eigenheid, cultuur, kerntaken
  • – Mits duidelijke afspraken en inzicht op de impact van de organisatieveranderingen
  • – Mits structureel overleg tussen de politici, secretarissen en managementteamleden
  • – Mits transparante communicatie en betrokkenheid van personeel

CC Consult kan uw organisatie helpen

CC Consult is al jaren marktleider in de lokale overheidssector in Vlaanderen (gemeenten en OCMW’s) en heeft al meerdere gemeenten en OCMW’s begeleid en ondersteund bij hun integratie, dit zowel vanaf de opstartfase als in de implementatiefase.

Referenties in integratie gemeente-OCMW 

CC Consult bouwde door de begeleiding van meer dan 50 besturen een grote expertise op in de analyse en implementatie van dergelijke integratietrajecten.

de panne   bierb   diep    drog    ich   ieper    ktm     kuurne      lond    meul      opwijk     ronse   staden   waar     wielsb    wingene    zedelgem     Afbeeldingsresultaat voor damme logo     Afbeeldingsresultaat voor Hulshout logo   Afbeeldingsresultaat voor Overijse logo   Afbeeldingsresultaat voor Heuvelland logo    Afbeeldingsresultaat voor logo kapelle op den bos    Afbeeldingsresultaat voor logo Herne    Afbeeldingsresultaat voor logo grimbergen stad   Afbeeldingsresultaat voor logo Moorslede …

Waarom CC Consult?

– Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector

– Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundigen, …

– Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht– Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant

– Onze benchmark: we beschikken over een ruime database van processen, tijdsindicaties, normen en vergelijkbaar materiaal met andere organisaties

De lokale sector is onze ‘niche’-markt

Interesse? Graag bespreken we onze aanpak met u. Aarzel niet om ons te contacteren.