Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

HOME – STARTPAGINA TEKST

Strategische partner van openbare besturen

CC Consult is in 1996 opgericht en werkt sindsdien voornamelijk voor lokale besturen. Dit zijn vooral gemeenten en OCMW’s maar ook intergemeentelijke samenwerkingen, extern verzelfstandigde agentschappen, politiezones en brandweerkorpsen.

Door de bijkomende opdrachten en de verwachtingen van de bevolking is de organisatie van de meeste lokale besturen de laatste jaren sterk uitgebreid. Hierdoor werden de besturen gedwongen te streven naar een meer professionele aanpak van hun interne organisatie. Het gemeentedecreet en het OCMW-decreet hebben dit nog sterker benadrukt.

Lokale besturen kunnen zich door CC Consult op diverse domeinen laten bijstaan bij de ondersteuning van hun personeelsbeleid en de verdere ontwikkeling van hun organisatie. Wij zorgen ervoor dat de besturen verder evolueren naar een moderne, professionele, dienstverlenende organisatie waar klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan.

Waarom CC Consult?

  • Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector
  • Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundigen, communicatiedeskundigen, …
  • Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht
  • Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant
  • Onze benchmark: we beschikken over een ruime database van processen, tijdsindicaties, normen en vergelijkbaar materiaal met andere organisaties
  • De lokale sector is onze ‘niche’-markt

Voor de begeleiding bij werving en selectie en bij de uitvoering van de evaluaties van decretale graden en leidinggevende personeelsleden, staan onze collega’s van CC Select ter beschikking.