Wij krijgen momenteel heel wat vragen rond de regularisatie van de gesco’s vanaf 1 april 2015.

Op 1 april 2015 gebeurt er in wezen niets met de betrokken personeelsleden. Zij worden enkel geregulariseerd, wat zoveel betekent dat ze niet meer gesubsidieerd worden en dus ook verder aan geen voorwaarden dienen te voldoen. De personeelsleden hebben nu reeds een arbeidsovereenkomst. Deze valt op 1 april 2015 niet weg, noch wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Wat wel noodzakelijk is, is het ondertekenen van een addendum bij de bestaande arbeidsovereenkomst. Wij raden aan om dit af te sluiten voor al uw gesco-personeelsleden, ook al zijn er op heden geen specifieke gesco-bepalingen in de overeenkomst opgenomen.

Indien u bijkomende informatie wenst betreffende bijkomende rechten, impact op de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de personeelsformatie, … kunnen wij u ondersteunen bij deze oefening/operatie.

Wij herinneren ook even aan de noodzaak tot aanpassing van het arbeidsreglement in het kader van het welzijnsluik. Mogelijk wenst u deze analyse en oefening ook grondiger te maken door heel het arbeidsreglement te herbekijken en eventueel ook policy’s toe te voegen.

Indien wij u hierbij kunnen helpen, geeft u eveneens maar een seintje.