Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Strategisch management

Strategisch management

In een tijd waar alles snel verandert en slagvaardigheid en flexibiliteit zeer belangrijke competenties zijn om een organisatie te sturen, zou men kunnen denken dat langetermijnplanning overbodig is. Soms gaat men zelfs nog een stap verder en wordt er vertrokken van het idee dat planning een obstakel is om snel en goed te kunnen reageren op opportuniteiten en bedreigingen.

Dit zijn natuurlijk verkeerde uitgangspunten. Door het uitstippelen van een strategisch beleid kent de organisatie haar grenzen en haar speelruimte. Daarenboven zal ze door het plannen van haar strategische objectieven juist systematischer tewerk gaan bij het oplossen van problemen.

Wanneer strategisch beleid?

Strategisch management impliceert dat politieke en ambtelijke beleidsverantwoordelijken samen bepalen welke doelen tegen welke termijn moeten behaald worden, wie wat, wanneer doet, wie bestuurt en aanstuurt, wie uitvoert, wat wanneer gemeten wordt.

Zowel het gemeente- als OCMW-decreet zijn een uitdaging en brengen voor vele besturen een omwenteling teweeg. Sinds de vorige legislatuur dient de organisatie een strategisch beleidsplan op te maken, op te volgen, uit te voeren, te evalueren en bij te sturen. Vanaf 2013 wordt het menens en zal men hierop gevalideerd worden.

ScreenHunter_01 Sep. 19 17.49

Kenmerken van strategisch beleid

De missie, visie en waarden van de organisatie vormen de basis om tot een gedegen strategisch beleid te komen.

De missie is de bestaansreden en essentie van onze organisatie.

 • Wat is het doel van onze organisatie?
 • Waar gaan we heen?
 • Wat willen we bereiken?
 • Wat vinden we belangrijk?
 • Voor wie bestaat de organisatie?

De visie geeft een beeld van de toekomst: wie en wat willen we zijn over 5 jaar?

 • Wat is het toekomstbeeld van de organisatie?
 • Wat zijn de ambities?
 • Waarvoor staat onze organisatie?

De waarden zijn onze gemeenschappelijke overtuigingen die zichtbaar worden in het gedrag van elk lid van de organisatie:

 • Welke zijn de kerncompetenties van de organisatie?

De aansturing van de organisatie gebeurt op 3 niveaus: strategisch, tactisch en operationeel

 • Strategisch: Het bestuur geeft de richting van de organisatie aan
 • Tactisch: Het bestuur en managementteam dienen de gemaakte keuzes waar te maken, en dit op de 8 organisatiedimensies
 • Operationeel: De diensten voeren de gemaakte tactische keuzes uit

Doelen en doelstellingen worden concreet vastgesteld met KSF’s (kritische succesfactoren) en prestatie-indicatoren

De krachtlijnen van strategisch management

 • Doelgericht, resultaatgericht
 • Meetbaar en concreet
 • Werkbaar en praktisch opgemaakt
 • ‘Samen’ brengen van het politieke en ambtelijke niveau
 • Verandering creëren
 • Onlosmakelijke band met de financiële beleids- en beheerscyclus
SM

Enkele voorbeelden van geslaagde projecten de voorbije 5 jaar

Lebbeke AGB, Maaslands Huis, Bekkevoort, Bertem, Londerzeel, Wielsbeke