Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Permanente begeleiding

Permanente begeleiding

Een organisatie is steeds in beweging. Enerzijds wordt ze gestuurd door allerhande regelgeving die voortdurend evolueert. Anderzijds dient u regelmatig stil te staan bij de werking van de eigen organisatie : zijn er aanpassingen nodig? Zijn er bijkomende behoeften? Is de taakverdeling nog correct? De resultaten van deze overweging kunnen leiden tot een aanpassing van het personeelsbehoefteplan. Deze aanpassing omvat tal van componenten: een motivatienota, de (deel)organogrammen, de personeelsformatie en een financiële raming. Daarnaast kan een wijziging leiden tot een aanpassing van de functiebeschrijving(en) en/of een aanpassing van de rechtspositieregeling.

Waarom permanente begeleiding?

Zonder hiervoor steeds een uitgebreid personeelsbehoefteonderzoek uit te voeren, kan het interessant zijn om terug te vallen op een expert voor organisatieadvies en/of om de gevraagde aanpassingen correct te formaliseren. Een ruimere aanpak kan hierbij aangewezen zijn om met kennis van zaken een beleidsbeslissing te nemen. Niet alleen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van alle wettelijke mogelijkheden inzake personeelsbeleid en –beheer, ook dienen alle personeelsgerelateerde documenten op elkaar afgestemd te zijn. Een gelijktijdige blik op bijvoorbeeld de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de functiebeschrijvingen is dus nooit ver weg.

Wat u van ons mag verwachten

  • Wij begeleiden u bij de opmaak van het gewijzigde personeelsbehoefteplan en geactualiseerde personeelsgerelateerde documenten die hiermee gepaard gaan (rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code,…)
  • Wij gidsen u doorheen alle verschillende onderhandelingsfases tot aan de goedkeuring (inclusief preadvies of onderhandeling met de toezichthoudende instanties)
  • Wij zijn up-to-date, volgen de actualiteit op en adviseren wanneer wijzigingen noodzakelijk of aangewezen zijn
  • Indien gewenst maken wij de organogrammen van uw bestuur up-to-date
  • Wij zorgen voor een kritische blik en kunnen door onze ervaring ook een klankbord zijn zodat ideeën die leven in uw bestuur op een correcte wijze doorgevoerd worden
  • Wij verzorgen opleidingen en toelichtingen rond het gewijzigde personeelsbehoefteplan aan zowel bestuur (CBS, GR) als aan de personeelsleden en begeleiden gaag ook bij andere externe belanghebbenden (vakbonden, toezichthoudende overheid, OCMW, …)