Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement

Organisatieontwikkeling

Uw organisatie staat continu voor grote uitdagingen: de burger/klant stelt steeds hogere eisen, de dagelijkse taken en opdrachten van de organisatie moeten gekaderd worden in een nieuw beleidsplan, de organisatie moet vaak het stellen met minder middelen, nieuwe wetgevingen dwingen u en uw medewerkers om mee te veranderen en anders te denken en te werken, … Deze uitdagingen gaan gepaard met heel wat kleine en grootschalige veranderingsinitiatieven.
Verschillende besturen hebben de lat hoog gelegd en hebben de verbeterpunten en risico’s in de organisatie reeds in kaart gebracht.

Waarom veranderen?

Onder druk van externe en interne actoren wordt gestreefd naar nieuwe methoden en werkwijze om de uitdagingen aan te gaan en te groeien naar een efficiëntere organisatie: procesoptimalisaties, structuurveranderingen, cultuurwijzigingen, planmatiger werken, personeelsverschuivingen, werklastverdeling, …

De krachtlijnen van een veranderingsmanagement in overheidsorganisaties

Veranderingen hebben maar kans op slagen mits:

 1. Inzicht in de interne werking en organisatie
 2. Stapsgewijze aanpak van verandering
 3. Nood en behoefte aan verandering te creëren
 4. Realistische planning van verandering
 5. Transparante en frequente communicatie
 6. Actieve betrokkenheid van medewerkers en engagement van leidinggevenden
 7. Durven afstappen van het oude/normale om in te stappen in het nieuwe/onbekende
 8. Rekening te houden met weerstand tegen verandering
 9. Tijd nemen voor verandering

Gestructureerde aanpak van veranderingsprojecten

1
Stap 1 – Bewustwording van de nood aan verandering: Hoe loopt het nu? Welke zijn de concrete verbeter- en aandachtspunten?

Stap 2 – Het verlangen naar verandering stimuleren: Waar willen we naartoe? Welke verbeteringen zijn wenselijk en realistisch en binnen welke termijn? Wie wordt betrokken in veranderingstraject?

Stap 3 – Overbrengen van kennis: implementatie van de gewenste veranderingen via begeleiding bij de transitie naar de gewenste situatie

Stap 4 – Bekwaamheid in veranderingen verder ontwikkelen (nazorgfase in het veranderingsproces). Hoe kan de organisatie dit in de toekomst zelf in handen nemen? De organisatie ondersteunen in veranderingen.

Stap 5 – Verankering van de veranderingen

CC Consult kan uw organisatie helpen

CC Consult ondersteunt uw organisatie bij alles wat met globale analyse en optimalisering van de organisatiewerking en veranderingsmanagement te maken heeft. We analyseren en optimaliseren uw structuur en processen, tekenen een nieuw organisatiemodel uit en maken een personeels(behoeften)plan op. Als partner zetten we samen stappen in de gewenste richting.

Organisatieconcepten, procesoptimalisaties, uitbouw van een nieuw dienstverlenings- of klantenconcept (front- en backoffice, kanaalstrategie, …), samenwerking tussen gemeente en OCMW, optimalisatie van de werking van specifieke diensten zijn uitdagingen die voor ons geen geheimen kennen. We voorzien daarbij steeds in een goede afstemming met de verantwoordelijken van de organisatie en staan garant voor de aanpak waarin betrokkenheid en draagvlak centraal staan.

Organisatieveranderingen kunnen, als ze niet op een goede manier aangepakt worden, leiden tot organisatiestoringen. Tot 70% van de veranderingsprojecten faalt als gevolg van gebrek aan kennis van veranderingsmanagement. CC Consult is al jaren marktleider in de lokale overheidssector in Vlaanderen (gemeenten en ocmw’s) en heeft vanuit een doorgedreven functionele kennis al meerdere organisaties begeleid in het implementeren van creatieve en haalbare verbeteringen. Wij kennen de moeilijkheden die gepaard gaan met verandering en passen een gestructureerde aanpak toe om hier vlot en menselijk mee om te gaan. CC Consult zorgt ervoor dat de klant veranderingen op termijn zelf verder in handen kan nemen.

Wie is CC Consult?

CC Consult is een adviesbureau, gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en HR-beleid. Sinds 1996 reeds adviseren en ondersteunen we verscheidene non-profitorganisaties. We helpen hen bij het uitbouwen en veranderen naar een modernere organisatie, waarbij performantie, efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit voorop staan.

Waarom CC Consult?

 • – Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector
 • – Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundigen, communicatiedeskundigen, …
 • – Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht
 • – Wij zijn soepel ingesteld en passen ons desnoods in de loop van het project aan de behoeften van de klant aan
 • Onze benchmark: we beschikken over een ruime database van processen, tijdsindicaties, normen en vergelijkbaar materiaal met andere organisaties
 • – De lokale sector is onze ‘niche’-markt

Interesse? Graag bespreken we onze aanpak met u. Aarzel niet om hier ons te contacteren.