Weten wat er leeft is cruciaal om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken.

Interne en externe omgeving grondig
in kaart brengen.

CC Consult creërt aan de hand van een gestructureerde omgevingsanalyse de noodzakelijke inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Onze aanpak is erop gericht de interne en externe omgeving grond in kaart te brengen, dit ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Inzicht

CC Consult creëert aan de hand van een gestructureerde omgevingsanalyse de noodzakelijke inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Onze aanpak is erop gericht de interne en externe omgeving grondig in kaart te brengen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de stakeholders: medewerkers, burgers, ondernemers …

Methode

In een eerste fase wordt
de organisatie in kaart gebracht: wat gaat goed en wat kan beter? Vervolgens gaan we behoeften en verwachtingen van diverse stakeholders na door middel van een burgerpeiling en/of gesprekstafels. Tenslotte kan worden voorzien in de digitale applicatie ‘Burgemeester voor één dag’. Zo is het duidelijk welke de prioriteiten zijn bij de burgers.

Inspiratienota

We leveren geen data, maar inzichten! De inspiratienota vormt een synthese
van alle bevindingen en verbetervoorstellen. We bieden (toekomstige) beleidsmakers een kapstok: waar liggen de interne en externe uitdagingen en op welke manier kunnen deze worden aangepakt.

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.