Weten wat er leeft is cruciaal om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken.

Interne en externe omgeving grond
in kaar brengen.

CC Consult creërt aan de hand van een gestructureerde omgevingsanalyse de noodzakelijke inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Onze aanpak is erop gericht de interne en externe omgeving grond in kaart te brengen. Hierbij gaat bijzonder aandacht naar de stakeholders: medewerkers, burgers, ondernemers,…

Interne en externe omgeving grondig in kaart brengen.

CC Consult creërt aan de hand van een gestructureerde omgevingsanalyse de noodzakelijke inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Onze aanpak is erop gericht de interne en externe omgeving grond in kaart te brengen. Hierbij gaat bijzonder aandacht naar de stakeholders: medewerkers, burgers, ondernemers,…

Download onze infofiche

This is simple example of about us page design with powerful call to action note right before the footer.

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De lokale sector is onze ‘niche’-markt.