Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Juridische Ondersteuning

Juridische ondersteuning

Het personeelsbeheer en –beleid van lokale besturen wordt voornamelijk gestuurd door het gemeente- en OCMW-decreet en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten. Deze regelgeving evolueert voortdurend. Ondermeer via omzendbrieven en via standpunten van de toezichthoudende overheid veranderen de spelregels immers regelmatig. De interne opvolging en implementatie vereisen dan ook heel wat expertise en specialisatie. Een goed inzicht in de complexe materie is noodzakelijk om personeelsvraagstukken op te lossen.

Waarom juridische ondersteuning?

Diverse statuten, reglementen, codes en richtlijnen zijn het hart van het lokaal personeelsbeheer en -beleid. Deze documenten moeten op elkaar afgestemd zijn en moeten actueel blijven. Daarom dienen ze regelmatig nagekeken en opgevolgd te worden. Bij nieuwe regelgeving, sectorale akkoorden, standpunten of interpretaties moeten ze aangepast worden.

Door deze steeds wijzigende regelgeving en de verschillende statuten, reglementen en contracten die van toepassing zijn op de medewerkers, is het voor een personeelsdienst niet eenvoudig om steeds volledig mee te zijn. Een externe specialist die proactief de regelgeving opvolgt, praktisch interpreteert en implementeert in uw bestuur is in dit geval aangewezen.

Juridische bronnen

De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn ongetwijfeld de belangrijkste bronnen waaruit personeelsleden hun rechten en plichten putten

Het bestuur kan daarnaast zelf een aantal reglementeringen vastleggen:

 • een prikklokreglement
 • een reglement onregelmatige prestaties
 • een reglement alcohol- en drugbeleid
 • een reglement op het gebruik van dienstvoertuigen
 • een vormingsreglement
 • een reglement op het gebruik van communi-catiemiddelen
 • Tenslotte geldt voor een steeds groter wordende groep van personeelsleden de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten onverkort.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij begeleiden u bij de opmaak van geactualiseerde personeelsgerelateerde documenten : rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code,….
 • Wij gidsen u doorheen alle verschillende onderhandelingsfases tot aan de goedkeuring (inclusief preadvies of onderhandeling met de toezichthoudende instanties)
 • Wij volgen de actualiteit op en adviseren wanneer wijzigingen aan de personeelsgerelateerde documenten noodzakelijk of aangewezen zijn
 • Wij zijn uw klankbord en partner voor uw dagelijkse sociaal-juridische vragen en problemen, hoe complex of uiteenlopend die ook zijn
 • Wij loodsen u veilig doorheen het kluwen van een tuchtprocedure
 • Wij zetelen in de beroepsinstantie voor evaluatieprocedures en nemen de formele aspecten voor onze rekening (PV, motivatienota,…)
 • Wij verzorgen opleidingen en toelichtingen rond personeelsgerelateerde topics aan zowel beleidsmensen als personeelsleden