Onze Diensten

CC Consult is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Competentiemanagement

Competentiemanagement

Personeelsbeleid in de lokale besturen is in volle evolutie: selecties en wervingen worden geobjectiveerd, intense aandacht wordt besteed aan de individuele ontwikkeling van medewerkers, waarbij een objectief evaluatie- en functioneringssysteem en een krachtig vormingsbeleid worden gehanteerd.

Het gemeente- en OCMW-decreet en de rechtspositie gaan verder op deze ingeslagen weg van ‘geïntegreerd personeelsbeleid’.

Op deze manier evolueren besturen steeds meer naar moderne, professionele dienstverlenende organisaties.

ScreenHunter_03 Sep. 19 17.54

Competentiemanagement

In functie van een integraal HR-beleid Competentiemanagement kadert binnen het geheel van een geïntegreerd personeelsbeleid. Dat begint met transparante en duidelijke functiebeschrijvingen.

Vanuit de competentiegerichte functiebeschrijvingen wordt de lijn doorgetrokken naar werving en selectie, onthaal, evaluatie en vorming.

In onze aanpak houden we rekening met een integrale aanpak: gedragscompetenties (attitude, vaardigheden), technische competenties (kennis, kunde) en de kerntaken en individuele doelstellingen van de functiehouder.

ScreenHunter_04 Sep. 19 17.55

 

 

Kenmerken van competentiemanagement

 • Een link leggen tussen de organisatiedoelen en de resultaatsgebieden van de afdelingen en de medewerkers
 • Uitklaren welke mensen de organisatie nodig heeft om ze succesvol te maken
 • Duidelijk maken welke prestaties en resultaten van medewerkers nodig zijn en wat excellente prestaties zijn
 • Een gemeenschappelijke taal opbouwen i.v.m. het functioneren van de organisatie en medewerkers
 • Bepalen wat belangrijk is in verband met werving, opleiding en begeleiding van medewerkers
 • Ontwikkelen van een gemeenschappelijk leiderschapsmodel.

De krachtlijnen van competentiemanagement

 • Direct, concreet, praktisch
 • Pragmatische aanpak
 • Link met organisatiedoelen (strategisch plan, missie en visie)
 • Gebruik van een standaardmethodiek
 • Grote betrokkenheid van alle medewerkers op alle niveaus (via projectgroepen en workshops)
 • Duurzame oplossing
ScreenHunter_05 Sep. 19 17.56