Functieomschrijving

Je biedt juridische ondersteuning op personeelsvlak aan lokale overheden (gemeente- en OCMW-besturen en intercommunales) en fungeert als eerstelijnshulp en aanspreekpunt. Hierbij pas je zowel de openbare (rechtspositieregeling,…) als de private regelgeving (arbeidswet, arbeidsovereenkomstenwet,…) toe.

Je stelt juridische documenten op zoals het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling en biedt ondersteuning aan de senior adviseurs in hun dagdagelijkse taken.

Profiel

  • master of bachelor
  • ervaring op een personeelsdienst of in de materie is een pluspunt
  • vlot in het toepassen van de meest gangbare softwarepakketten

Download hier de volledige vacature voor meer informatie.

Solliciteren kan tot en met 08/07/2016.

Bezorg ons je motivatiebrief, cv en kopie van je hoogst behaalde diploma via patrickvandenabbeel@ccconsult.be